Regler på Gudenåen

Generelt om sejlads for hele Gudenåen

 • Information om sejladsregler findes på Gudenåkommunernes hjemmeside sejladspaagudenaaen.dk
 • Det er tilladt at være 3 personer i én kano - eller 2 personer samt 2 børn på max. 35 kilo per barn.
 • Stå aldrig op i kanoen.
 • Brug altid redningsvest.
 • Hold altid til højre for modgående trafik.
 • Hold god afstand til rutebådene, som sejler mellem Ry og Silkeborg.
 • Hold afstand til fiskeredskaber.
 • Pas på søerne i dårligt vejr - vent eller sejl tæt ved bredden i søens læside.
 • Tilladt at tænde bål på godkendte bålpladser, samt på raste- og overnatningspladser.
 • Ved fortøjning af kanoer i Ry/Silkeborg området skal I være opmærksomme på rutebådenes fortøjningspladser.
 • Giv andre de samme oplevelser og glæder som I selv har haft. Fjern alle spor efter jer selv! Det er altid en god ide at medbringe gennemsigtige affaldssække til jeres affald.
 • Værn om naturen.
 • Brug jeres sunde fornuft og følg de uskrevne regler.
 • Der er fokus på støjende adfærd og alkoholindtagelse langs Gudenåen og særligt på de pladser, hvor der kan holdes pauser og/eller overnattes, for der accepteres ikke unødvendig støj. Hvis der opstår problemer med støjgener, inddrages kanoen/kajakken og lejeperioden ophører øjeblikkeligt, uden refundering! Respektér retningslinjerne på stedet!
 • Sammenbinding af kanoen er ikke tilladt.
 • Fiskeri og jagt er ikke tilladt uden særlig tilladelse fra de fiskeri- og jagtberettigede.
 • Undgå at beskadige brinker, gydebanker og rørskove ved påsejling.

Særregler for sejlads med start fra Tørring til Klostermølle

 • Sejlads på strækningen er kun tilladt i perioden 16. juni til 31. december.
 • Der må sejles i tidsrummet mellem kl. 8:00 - 18:00
 • Der må kun sejles MED strømmen (undtaget dog Vestbirksøerne og strækningen fra Rivværket til Klostermølle). Fartøjer må med de samme undtagelser ikke sammenbindes ved sejlads.
 • Sejlads må kun foregå med gyldigt adgangstegn, som er på plads, når I booker gennem os!
 • Der må kun sejles med kanoer og kajakker på strækningen mellem Tørring og Klostermølle.
 • Sejlads med større grupper skal ved sejladsens start deles op i grupper på max. 5 kanoer, der sejler med passende afstand, som holdes under hele sejladsen på strækningen.
 • Sejlads mod strømmen er forbudt.
 • Overtrædelse af ovenstående sejladsregler straffes med bøde.

Særlige regler for sejlads med start fra Klostermølle til Randers 

 • Sejlads på denne del af åen er tilladt hele året.

I HAR VALGT AT TILKØBE BILTRANSPORT!

Det er meget vigtigt at I overholder det afgangstidspunkt I vælger, i forhold til transporten af jeres bil!

 

Når vi har bekræftet jeres booking, vil I modtage en mail med information, som det er vigtigt at I læser grundigt.

 

Husk også at trykke på de links, der er i mailen, hvor specifik fremgangsmåde for flytningen af jeres bil vil stå.

Tilmeld jer vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder direkte til din e-mail.

Vi passer godt på jeres oplysninger - og deler dem selvfølgelig ikke med andre. Ved tilmelding accepterer I vores privatlivspolitik.

Tilmeld nyhedsbrev