Silkeborg Kanocenter

Kammerslusens åbningstider og pris:

 
Åbningstid Pris pr. fartøj
April.................. kl. 9:00 - 17:00 kr. 25,- pr. kano, kajak eller båd
Maj................... kl. 9:00 - 17:00 kl. 25,- pr. kano, kajak eller båd
Juni.................. kl. 9:00 - 20:00 kr. 25,- pr. kano, kajak eller båd
Juli................... kl. 9:00 - 20:00 kr. 25,- pr. kano, kajak eller båd
August............. kl. 9:00 - 20:00 kr. 25,- pr. kano, kajak eller båd
September....... kl. 9:00 - 17:00 kr. 25,- pr. kano, kajak eller båd


 
Derudover åbnet efter aftale. Udenfor åbningstid opkræves et ekstra gebyr på kr. 200,-. Kammerslusen ejes af Silkeborg kommune - Slusekiosken står for forpagtningen. Derfor skal spørgsmål ang. slusen rettes til Slusekiosken. Silkeborg Kanocenter har ikke Slusekiosken, men vi har vores base lige ved siden af.
 

Slusens historie:

En kanal ved Silkeborg Hovedgårds østre længe blev anlagti 1854. Den blev anlagt, da der ingen mulighed var for sejlads mellem søerne ovenfor og nedenfor den. I 1844 blev Silkeborg Papirfabrik grundlagt. Med kanalen blev der mulighed for, at pramme fra Randers kunne losse her på ladepladsen. Pramme til Ry kunne så laste af og fortsætte sejladsen. 

Med pramfartens aftagen forfaldt kanalen. Man sløjfede derfor kanalen og byggede i stedet Kammerslusen i 1920. Denne ændring skete nogenlunde samtidig med en generel forandring af hele kvarteret ved Hovedgården, der betød en nedrivning af de to gamle længer nord for gården. I stedet skulle området være et smukt villakvater. En del af kvateret er stadig bevaret. 

Kammerslusen er 3,5 meter fra top til bund. Den er 4 meter bred og 14 meter lang. Slusen indeholder 170 m2 vand, når den er fyldt, og der tømmes 150 m2, når der åbnes. Forskellen i vandstanden er ca. 2,5 meter. I 1920'erne byggedes den første slusekiosk, en lille ottekantet træbydning med træspån på taget. Herfra passede man slusen og solgte is om sommeren. I 1939 erstattedes denne af en funkis-kiosk opført i beton. Kanofart og is-udsalg tog til og i 1987, ca. 50 år efter - stod den nuværende slusekiosk så parat med forfriskninger til solbrune kanoroere, turister og Silkegensere. Vindfløjen på kioskens tårn er en forstørret kopi af en vindfløj fundet i voldgraven ved Silkeborg Slot. Originalen ses på Hovedgården, Silkeborg Museum.