Silkeborg Kanocenter

Ophold og overnatningsmuligheder langs Gudenåen

Under en kanotur på Gudenåen kan man skelne mellem forskellige typer ophold.
 

Landgang: 

Uden for overbæringssteder og raste- og overnatningssteder må landgang kun finde sted, hvor vedkommende ejers tilladelse foreligger, eller hvor naturbeskyttelseslovens almindelige bestemmelser giver ret til landgang. De offentlige skove og offentlige udyrkede, uhegnede arealer er åbne for færdses til fods. I de private skove må man kun færdes på veje og stier. Adgang til private skove og private udyrkede, uhegnede arealer kan ske mellem kl. 6.00 og solnedgang..
 

Rasteplads:

Beskeden plads med toilet, ofte tørkloset, beregnet til få timers pause. Overnatning er forbudt.

 

Teltplads:

Beskeden plads med koldt vand og toilet. Enkelte er mere velindrettede med toilet- og badefaciliteter. Fælles for teltpladserne er, at de er beregnet til primitiv overnatning i telt eller lign. Pladserne må også benyttes til rasteplads. Teltpladserne er normalt uden regelmæssig opsyn. På de fleste teltpladser skal der betales overnatningsgebyr (udgifter til renholdelse og renovation), dog er enkelte stadig gratis og reservation er ikke muligt, med undtagelse på Kongensbro Teltplads hvor der er 3 shelters og de kan reserveres for kr. 100,- pr. styk. 

Teltpladsens ordensregler om bl.a. båltænding og nattero skal overholdes. Alle teltpladserne ligger direkte ved Gudenåen eller Silkeborg Søerne.

Pris- og adresseliste  - Den komplette prisliste på overnatningspriser langs Gudenåen 2016.
 

Campingplads:

Veludstyrede overnatningspladser. Campingpladserne har sanitære bekvemmeligheder - mange toiletter og gode badefaciliteter. Der findes køkkener, vaskeri med vaskemaskiner og tørretumbler, TV-stue, legeplads, ofte svømmebassin og mange andre faciliteter, der gør lejrlivet mere bekvemt. De fleste campingpladser har indkøbsmuligheder - åbningstiderne og udvalget kan dog variere en del.
 
Campingpladserne er altid under opsyn, og der skal være nattero efter kl. 22:00. Dette krav fremgår af campingreglementet, der er gældende for alle campingpladser. Kravet om nattero vil derfor blive håndhævet af campingpladsenes ledelse.
 
Der betales overnatningsgebyr på alle campingpladser.

Pris- og adresseliste  - Den komplette prisliste på overnatningspriser langs Gudenåen 2016
 

Campingpas:

Alle, der ønsker at overnatte på en campingplads, skal have et gyldigt campingpas. Et campingpas kan udstedes på alle campingpladser ved fremvisning af legimitation (ikke foto).
 
Campingpas: kr. 110,-
Alle kan få udstedet et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas. Børn under 18 år kan ikke rejse alene på forældrenes campingpas, I dette tilfælde, skal børnene have udstedt et personligt campingpas hver. Rejser forældre med børns venner, skal vennerne have et selvstændigt campingpas hver, da disse ikke har samme bopæl som forældrene.
 
Grupper: kr. 110,-
Pas udstedes til institutioner - Skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl. Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal, for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere.
 
Transitmærke + transitpas: kr. 35,-
Skal I kun have en enkelt overnatning på en campingplads, kan I købe et transitpas. Ét transitmærke er gyldigt for én overnatning. Ved køb af det fjerde transitmærke med samme årstal, ombyttes transitblanketten til et campingpas. Vi gør opmærksom på, at det er dyrere at købe et campingpas på denne måde. Transitpas er kun gyldigt i Danmark.
 
Gæstekort
Ved ankomst til en campingplads skal man altid henvende sig i informationen - dette gælder også, hvis man blot ønsker et kortere ophold. Der må påregnes betaling ved ophold på pladsen og ved benyttelse af pladsens faciliteter.