BESTILLING / BETALING
Ved online bestilling skal bookning formularen udfyldes, din pris vil ikke fremgå af bestillingen, men den kan ses på vores side under priser. Efterfølgende vil vi manuelt indlæse ordren og du vil snarest herefter modtage lejekontrakt/faktura pr. e-mail, hvor du vil have mulighed for at benytte vores online dankort betaling eller lave en konto overførsel. Alle priser er DKK inkl. moms.
 
BETALINGSBETINGELSER
Betaling skal foreligge som beskrevet i lejekontrakten.
 
1. Rate: 1/3 af total beløbet, betales hurtigst muligt efter modtagelse af kontrakt.
 
2. Rate: Restbeløbet betales seneste 28 dage før startdato, eller som anført i kontrakten.Du kan betale online med følgende betalingskort: Dankort/E-Dankort.

Betales der med betalingskort er du altid sikret mod misbrug.
 
Du har ingen selvrisiko i tilfælde af at dit kort bliver misbrugt i en internetbutik, der benytter SSL (Secure Socket Layer) 
 
AFBESTILLINGSREGLER
Hvis afbestillingen foreligger senest 28 dage før start datoen, tilbagebetales det indbetalte beløb 100% tilbage.
 
Ved afbestilling mindre end 28 dage før startdato, tilbagebetales 50% af det indbetalte beløb.
 
Ved afbestilling mindre end 14 dage før startdato, bliver indbetalt leje ikke tilbagebetalt.
 
REDNINGSVESTE
Ved manglende oplysning vedr. veste str. På din bestilling, skal vi seneste 3 dage før afgang have de supplerende oplysninger herom – alternativt skal vi vide, hvis I selv medbringer lovpligtige redningsveste og x-antal (for på den måde kan vi regne os frem til, hvilket udstyr der skal bruges til kanoen/kajakken).
 
Til kano udleveres CE godkendte redningsveste med krave. Ved forespørgsels kan vi evt. levere svømmevest i stedet, dog kan Silkeborg Kanocenter ikke gøres ansvarlig ved ulykke ved brug af svømmevest… 
 
Til havkajak og toérkajak udleveres der svømmeveste. Det er et krav at pers. iført svømmevest kan svømme 150 meter.
 
LEJEBETINGELSER
Kanoer/kajakker ligger klar fra kl. 9:00 – fra Tørring dog fra kl. 9:30 med mindre andet er aftalt.
 
Kanoer/kajakker skal være afleveret på det aftalte slutsted senest kl. 16:00 - dog kl. 17:00 hvis det er et slutsted mellem Silkeborg Kanocenter/Havnen og Kongensbro Teltplads med mindre andet er aftalt. Såfremt slutstedet ændres kan I altid på slutdagen senest kl. 12:00 kontakte os på 8680 3003 og ændre slutstedet.
 
Såfremt kanoer/kajakker afleveres før lejemålets ophør, tilbagebetales det indbetalte beløb ikke.
 
Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader, som ved grov uagtsomhed forvoldes over for kano/kajak/jolle og materiel, samt eventuel bortkomst af dette.
 
For eventuelle skader på dig selv eller dine ejendele under turen ydes ingen erstatning.
 
For eventuelle skader på tredjemands ejendom forvoldt med kano hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
 
 
BILTRANSPORT
Som ejer af køretøjet accepterer jeg, at Silkeborg Kanocenter/Slusekioskens Kanoudlejning herefter (SK) transporterer mit køretøj til og fra destinationer i den angivne bookede periode. SK eller en af vores samarbejdspartner vil opbevare nøgle til din bil eller efter aftale være anbragt i nøgleboks.
SK ansvar begynder, når en af firmas ansatte overtager bilen. Ansvaret ophører, når bilen er leveret på aftalt destination, og nøglerne er anbragt enten på aftalt sted eller på et af firmaets forhånds valgte opbevaringssteder.
Bilen henstår før og efter transportens udførelse for kundens egen risiko. Dvs. hærværk og evt. indbrud kan ikke føre til erstatningspligt over for SK som en del af flytning af bilen.
Ansvarsgrundlag: SK oppebærer ansvaret for transportskader, som firmaet måtte påføre bilen i ansvarsperioden, bortset fra tilfælde af force majeure, hvorved bl.a. forstås. krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør at kontrakten bliver udført. Undtaget fra SK ansvar er indirekte tab, herunder driftstab hos modtager som følge af forsinket eller forhindret levering.
SK kan ikke gøres ansvarlig for skader, som rimeligvis ikke kan være opstået under transporten eller ikke kunne opdages af SK. Ej heller for mindre skader som ridser og buler på brugte biler samt for varer og tilbehør m.m., som er lagt i bilerne. SK er ikke ansvarlig for skader, der ikke er synlige pga. f.eks. beskidte flader på bilerne. SK er ikke ansvarlig for skader på vinduesruder i form af stenslag eller revner/sprækker i glasset, hvor årsagen ikke med bestemthed kan identificer.
Eventuelle reklamationer vedrørende bilen afleveret på aftalt plads uden at kunden er til stede, skal af kunden fremsættes til SK samme dag som kunden ankommer til pladsen.
Forsikringer: SK drager omsorg for, at alle forsikringer til ansvar og risiko under transporten er tegnet via en speciel auto transport forsikring, når bilen transporteres frem på autotrailer.
Som udgangspunkt transporteres bilen altid på en autotrailer. I en evt. travl periode kan det aftales mellem SK og kunden at bilen køres frem af vores ansatte.  Alle ansatte i SK har underskrevet tro og lov erklæring på, at de over holder dansk lovgivning.
 
 
 
VIRKSOMHEDSINFORMATION
Silkeborg Kanocenter
Østergade 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 8680 3003

CVR nr.: 26469988 
  

 

Ja tak til gode tilbud, rabatter, konkurrencer og nyheder

Veste kan alternativt bestilles efterfølgende - dog senest 3 dage før startdato - i antal

Ja, jeg accepterer de Generelle betingelser, og bekræfter hermed min bestilling. Læs betingelserne her